Онлайн бүртгэл

Улаанбаатар хотоос ҮТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчид 2017 оны 07 сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагаас элсэлтийн бүртгэл http://utisonline.unicon.mn/ вэб хаягаар бүртгэж эхлэнэ.

Аймаг орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь сонголтыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум /МИДСК/ зохион байгуулна.