Бакалаврын өдрийн анги

Барилгын инженер

Мэргэжлийн ерөнхий агуулга Олон улсын жишигт нийцсэн барилгын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын үйлдвэрлэлийн технологийг эзэмшин, барилгын буурь суурийн тооцоо хийх, зураг төсөл зохиох, барилгын төмөр-бетон, металл, модон бүтээцийн тооцоо хийх, барилгын үйлдвэрлэлийн үе шат, үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах дэвшилтэт аргыг ашиглан үйлдвэрлэлийн процессыг үр ашигтай төлөвлөх, барилгын технологи, зохион байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах зэрэг мэдлэг чадварыг эзэмшинэ. Тус сургалтын явцад…Үргэлжлүүлэх →

Авто замын барилгын инженер

 Мэргэжлийн ерөнхий агуулга Авто зам, гүүрийн төлөвлөлт, тооцооны үндсийг судалж, зам байгууламжийн зураг боловсруулах, тухайн газар нутгийн геологи, гидрологийн нөхцөлд зохицох хийц шийдэлтэйгээр авто замыг төлөвлөх, авто замын шороон далан, хучилтын материалын физик-механик шинж чанарыг туршин тодорхойлж, техникийн шаардлагад нийцэх эсэх талаар үнэлгээ дүгнэлт өгөх, замын ашиглалтын байдалд үзлэг оношлогоо хийж, засварлах ажлыг төлөвлөж удирдан зохион байгуулах, зам барилгын ажлын…Үргэлжлүүлэх →

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Мэргэжлийн ерөнхий агуулга Ил ба далд уул уурхайн ашиглалтын технологи, шороон ордын ашиглалтын технологи, уурхайн малталтын нэвтрэлт, бэхэлгээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар, уурхайн аюулгүй ажиллагаа зэрэг мэргэжлийн суурь мэдлэгийг эзэмшин олон улсын түвшинд уул уурхай ашиглах технологийн процессыг удирдан явуулах, хянах, төлөвлөх, тооцоо судалгаа хийх, үйлдвэрлэлийг аюулгүй үр ашигтай ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга ажиллагаанд суралцана. Төгсөгчдийн ажиллах салбар Тухайн мэргэжлээр төгсөгчид…Үргэлжлүүлэх →

Архитектур

Мэргэжлийн ерөнхий агуулга Архитектур мэргэжлээр төгсөгч нь:Монгол улсын төвлөрсөн хот суурин газрын барилгын салбар болон эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажиллах чадвартай онол практикийн мэдлэг чадвар эзэмшсэн инженер болж гарна. Мэргэжилтэн нь дэлхийн архитектурын чиг хандлагыг эх орондоо хэрэгжүүлэх шинэ техник технологийн процессыг ашиглах, хянах, төлөвлөх, тооцоо судалгаа хийх арга барил эзэмшсэн инженер болно. Мэргэжилтэнд тавих нийтлэг шаардлага: Төгсөгч нь бакалаврын инженерийн гүйцэтгэх…Үргэлжлүүлэх →

12