Миний мэргэжил-Миний ирээдүй

Миний мэргэжил-Миний ирээдүй

Миний мэргэжил-Миний ирээдүй

<p>ЕБС-ийн 12-р ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгож, мэргэжлээ зөв сонгох, өөрийн ирээдүйн зорилгоо тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой</p> <p><strong>&quot;Миний мэргэжил-Миний ирээдүй&quot;</strong>&nbsp;Эсээ бичлэгийн уралдаан зохион байгуулагдаж байна.</p> <p><strong>1-р байранд</strong>&nbsp;<img alt="🏆" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/16/1f3c6.png" style="height:16px; width:16px" /><img alt="🥇" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t94/1/16/1f947.png" style="height:16px; width:16px" />&nbsp;орсон сурагч&nbsp;<strong>дотоодын ямар ч сургуульд</strong>&nbsp;<img alt="🎓" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t25/1/16/1f393.png" style="height:16px; width:16px" />орсон&nbsp;<img alt="1️⃣" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7a/1/16/31_20e3.png" style="height:16px; width:16px" />&nbsp;<strong>жилийн сургалтын төлбөр\Сургууль хамаарахгүй.</strong></p> <p>Эсээг хүлээн авч дуусах **хугацаа **<img alt="6️⃣" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t15/1/16/36_20e3.png" style="height:16px; width:16px" />&nbsp;<strong>сарын&nbsp;<img alt="1️⃣" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7a/1/16/31_20e3.png" style="height:16px; width:16px" /><img alt="5️⃣" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf6/1/16/35_20e3.png" style="height:16px; width:16px" />&nbsp;хүртэл.</strong>&nbsp;<img alt="⏰" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t34/1/16/23f0.png" style="height:16px; width:16px" /></p> <p><img alt="📩" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc0/1/16/1f4e9.png" style="height:16px; width:16px" />&nbsp;<strong>utisedu5@gmail.com</strong>&nbsp;мэйл хаягаар илгээнэ.</p> <ul> <li> <p>үгийн тоо 500-900</p> </li> <li> <p>Фонт Arial 12, мөр хооронд 1,5 см</p> </li> <li> <p>Овог, нэр, утас, сургууль, ангиа бичих</p> </li> </ul> <p><img alt="🎊" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/1f38a.png" style="height:16px; width:16px" /><img alt="🎊" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/1f38a.png" style="height:16px; width:16px" /><strong><img alt="🎊" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb4/1/16/1f38a.png" style="height:16px; width:16px" />Шагналын сан 10&#39;000&#39;000₮</strong></p> <p><strong>I байр</strong>&nbsp;<img alt="🥇" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t94/1/16/1f947.png" style="height:16px; width:16px" /><img alt="🏆" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/16/1f3c6.png" style="height:16px; width:16px" />&nbsp;-&nbsp;<strong>Дотоодын аль ч Их сургуульд 1 жилийн сургалтын төлбөр</strong></p> <p><strong>II байр&nbsp;<img alt="🏆" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/16/1f3c6.png" style="height:16px; width:16px" />&nbsp;- ҮТИС-ийн 1 жилийн сургалтын төлбөр</strong></p> <p><strong>III байр&nbsp;<img alt="🏆" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/16/1f3c6.png" style="height:16px; width:16px" />&nbsp;- ҮТИС-ийн сургалтын төлбөр 75% хөнгөлөлт</strong></p> <p><strong>IV байр&nbsp;<img alt="🏆" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/16/1f3c6.png" style="height:16px; width:16px" />- ҮТИС-ийн сургалтын төлбөр 50% хөнгөлөлт</strong></p> <p><strong>V байр&nbsp;<img alt="🏆" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/16/1f3c6.png" style="height:16px; width:16px" />- ҮТИС-ийн сургалтын төлбөр 25% хөнгөлөлт</strong></p> <p><strong>15 оролцогч&nbsp;<img alt="🏆" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/16/1f3c6.png" style="height:16px; width:16px" />- Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйл</strong></p> <p>Та бүгдэд адилхан боломж байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна.</p> <p>Бүгдээрээ идэвхитэй оролцоорой.</p> <p><strong>Амжилт хүсье.</strong></p>

Хуваалцах

Шинэ мэдээлэл

Мэдээ,мэдээлэл