Элсэлт

Хууль зүйн салбар сургууль - Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газартай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Хууль зүйн салбар су...

Хууль зүйн салбар сургууль - Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газарта...

Цааш унших