Төгссөн тухай тодорхойлолт монголоор авах

ТӨГССӨН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ МОНГОЛООР АВАХ

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Монгол хэл дээрх дипломын нүүр болон хавсралтын хуулбар

.......................  төгрөг дансанд тушаасан баримт

Тодорхойлолт очих газрын албан нэр

Дансны дугаар: Хаан банк 5429083611 Хүлээн авагч: Үндэсний Техникийн Их Сургууль Гүйлгээний утга дээр: утсаа бичнэ

 

Хүлээн авах:  Бүрэн гүйцэд материалыг ҮТИС-ийн хичээлийн I байрны 202 тоот өрөөнд 09:00-12:00, 13:00-17:30 хооронд хүлээн авна.

 

Холбоо барих:

 

Утас: 99501903,  Цахим шуудан:utisedu5@gmail.com,