Диплом, хавсралт дахин авах

Диплом, дүнгийн хавсралт гээгдүүлсэн бол дараах материал бүрдүүлнэ.  Үүнд:

 1. ҮТИС-ийн архивын дипломын лавлагаа/ хичээлийн 1-р байрны  1 давхар-101 тоот/
 2. Диплом үрэгдүүлсэн тухай сонины зар
 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 4. Төлбөрийн баримт: Хаан банк, ҮТИС-ийн  данс-5429083611,
  • Диплом, дүнгийн хавсралтын хамт дахин олгох төлбөрийн хураамж: ............. төгрөг
  • Дүнгийн хавсралт дангаар дахин авах бол хураамж: .............. төгрөг
  • Дипломын нүүр дахин олгох: ….................. төгрөг
 5. Хувь хүний өргөдөл /Дахин диплом олгох тухай/

Хичээлийн 1-р байрны 101 тоот өрөөнд бүрдүүлсэн материалаа авчирч өгнө.

Олгох хугацаа: Ажлын 5-7 хоногт

Холбоо барих утас: 99501903