Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

  • 14^1Ed021816.jpg

2014-2015 оны хичээлийн жил эхэлсэнтэй холбогдуулан гаргасан Эрүүл мэндийн даатгал эмнэлгийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, Боловсрол соёл  шинжлэх ухааны яам, Эрүүл мэндийн яамны сайдын  2005 оны 70/188/138 тоот хамтарсан тушаалыг хэрэгжүүлэх оюутан суралцагчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлын дагуу энэ оны хичээлийн жилд оюутан суралцагчдаа 100 хувь эрүүл мэндийн даатгалд хамруулсан.

Мөн төрөөс оюутанд үзүүлэх үндэсний тэтгэлэгийг оюутнууддаа амжилттай хүртээсэн.

0 Comments

Leave A Reply