ОХУ-ын Халимагийн Их Сургуультай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд 2019-2020 оны хичээлийн жилд суралцагчдын дадлагажих оюутны элсэлт

ОХУ-ын Халимагийн Их Сургуульд оюутны солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан дадлага хийх хүсэлтэй оюутнууд хамрагдана уу. Холбогдох мэдээллийг 404 тоотоос авна уу. 

0 Comments

Leave A Reply