Математик мэдээлэл зүйн багш

 

Математик мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр төгсөгч:

Математикийн бүх төрлийн хичээл үзэхээс гадна компьютерийн сүүлийн үеийн программ дээр ажиллаж чаддаг болох чадварыг эзэмших бөгөөд сэтгэл зүй, сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүйг судлаж багшлах арга барилд суралцана. Энэ мэргэжилээр төгсөгч нь 10 жилийн сургууль болон бусад сургуулиудад багшлахаас гадна программ хангамж дээр ажиллах боломжтой.

0 Comments

Leave A Reply