“Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

“Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Үндэсний техникийн их сургууль нь “Зам тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ-тай 2016 оны .. дугаар сарын …ны өдөр хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа. Энэхүү гэрээгээр ………

 

0 Comments

Leave A Reply