2016 оны ҮТИС-ийн спорт өдөрлөг

2016 оны ҮТИС-ийн спорт өдөрлөг

Тэмцээний явагдах газар “БУЯНТ-УХАА” спортын шинэ ордонд 2016.01.15-ны өглөө 08:30 болно.

0 Comments

Leave A Reply