Оюутан

Оюутанд үзүүлэх хөнгөлөлт урамшуулал

1.Үнэ төлбөргүй суралцах боломж Улсын олимпиадад байр эзэлсэн бол 100% Урлаг спортын төрлөөр  улс, олон улсын тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн бол 100% ЭЕШ-нд 700-с дээш оноо авсан элсэгчид   100% 2.Хөнгөлөлттэй суралцах боломж Боловсролын зээлд хамрагдах, төрөөс  оюутанд үзүүлэх бусад  хөнгөлөлтүүдэд хамрагдахын зэрэгцээ 6 улирал дараалан 3.8 голч дүнтэй   суралцвал 20%-50% . Манлайлагч оюутан 10%-100%. Спорт, урлагийн амжилтаар 30%-50% . Гэр бүлийн хөнгөлөлт…Үргэлжлүүлэх →

Оюутны хөгжлийн зээл

Боловсролын зээлийн сан нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад төрөөс сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, оюутны хөгжлийн зээл олгох ажлыг дараах холбогдох тогтоол, тушаалын дагуу хэрэгжүүлж байна. Үүнд : Монгол Улсын Засгийн Газрын 2014 оны 03 дугаар сарын 7-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоол; / www.legalinfo.mn/law/details/9870 / Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 10 сарын 05-ны өдрийн 111 дүгээр тогтоол; / www.legalinfo.mn/law/details/12193?lawid=12193 / ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ Зээл нь…Үргэлжлүүлэх →