Доктор

Цахилгаан хангамжийн инженер

Мэргэжлийн ерөнхий агуулга Эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх цахилгаан станц, дэд станц болон бусад үйлдвэр, орон сууцны байгууламж, аж ахуй газрын цахилгаан хэрэглээний хэвийн ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, өндөр хүчин чадалтай үйлдвэрлэлийн техник, тоног төхөөрөмжийн цахилгааны тохиргоог хийж суурилуулах, тэдгээр тоног төхөөрөмжүүдийг техник, эдийн засгийн ашигтай хувилбараар барьж байгуулах, мөн ашиглах явцад мэргэжлийн түвшинд хяналт тавьж ажиллах зэрэг мэдлэг чадварыг эзэмшинэ….Үргэлжлүүлэх →

Докторын ангид оюутан элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл

ДОКТОРЫН СУРГАЛТ Д/д Мэргэжлийн нэр Сургалтын хэлбэр Суралцах хугацаа  Тавигдах шаардлага 1 Цахилгааны инженер өдөр 3 жил Тухайн салбарын магистрын зэрэгтэй байна. 2 Барилгын инженер өдөр 3 жил  Тухайн салбарын магистрын зэрэгтэй байна.      

Барилгын инженер

Мэргэжлийн ерөнхий агуулга Олон улсын жишигт нийцсэн барилгын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын үйлдвэрлэлийн технологийг эзэмшин, барилгын буурь суурийн тооцоо хийх, зураг төсөл зохиох, барилгын төмөр-бетон, металл, модон бүтээцийн тооцоо хийх, барилгын үйлдвэрлэлийн үе шат, үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах дэвшилтэт аргыг ашиглан үйлдвэрлэлийн процессыг үр ашигтай төлөвлөх, барилгын технологи, зохион байгуулалтын баримт бичгийг боловсруулах зэрэг мэдлэг чадварыг эзэмшинэ. Тус сургалтын явцад…Үргэлжлүүлэх →